Activiteiten BSO

 

Verf-Beertje

Als de kinderen uit school komen zal er altijd eerst rustig iets gedronken en gegeten worden. Daarna kunnen de kinderen deelnemen aan een activiteit zoals een knutsel maken, figuurzagen, een spel of een proefje zoals bibberbeestjes maken. Kinderen mogen hier aan deelnemen, niets moet. Op school moet er al zoveel.

Tennissen

Op de BSO Sport & Zo in Heesch worden tennislessen georganiseerd of sportlessen. Kinderen kunnen hier gebruik van maken.

Het Beertje Geffen heeft de mogelijkheid om met de kinderen van de naschoolse opvang gebruik te maken van de tennisbanen van TV de Vlijmd in Geffen. Na schooltijd wordt er met een aantal kinderen die daar interesse in hebben naar de tennisbanen gegaan. Na wat gedronken en gegeten te hebben op locatie worden er wat baloefeningen gedaan en mogen de kinderen met elkaar overslaan. De kinderen maken op deze manier kennis met de tennissport en zijn lekker in beweging.

Workshops

Soms organiseren wij na schooltijd  workshops voor de kinderen. Door de workshops doen de kinderen verschillende ervaringen op. Zo hebben de kinderen al deel kunnen nemen aan de workshop speelgoed maken en een workshop schilderen. Deze workshops worden gegeven door ervaren mensen in het betreffende vakgebied.