Tarieven

Dagopvang/Buitenschoolse opvang

Zowel voor de Dagopvang als voor de Buitenschoolse opvang kunt u als ouder kiezen uit verschillende contracten.

Opvangcontract 51 weken

Gegarandeerde opvang voor uw kind voor 51 weken voor de afgesproken dagen / dagdelen gedurende het hele jaar m.u.v. de dagen
tussen Kerst en Oud en Nieuwjaar, en de feestdagen die voor de hele organisatie gelden.

Opvang contract 40 weken

40 weken gegarandeerde opvang en verplichte vakantie in de 11 vakantieweken van het basisonderwijs.
U betaalt 40 weken verspreid over 12 maanden. Voorwaarden is dat uw kind niet komt tijdens alle schoolvakanties

Flexibel contract

U bepaalt het aantal uur dat u per maand afneemt. U geeft minimaal 4 weken van te voren aan welke dagen dat uw kind komt.

Speel-leerschool

Het peuterspeelzaalwerk valt sinds 2015 onder de Wet Kinderopvang. Daardoor valt de opvang voor werkende ouders (o.a. tweeverdieners en alleenstaanden) voortaan onder de Wet Kinderopvang. Zij hebben recht op een vergoeding van de belastingdienst: de kinderopvangtoeslag.

Bent u getrouwd of woont u samen en werken u en uw partner niet allebei? Dan bent u een alleenverdiener en valt u niet onder de wet kinderopvang. U heeft dan recht op gesubsidieerde peuteropvang vanuit de gemeente Oss.

We raden u aan onderstaand document te lezen voor verdere informatie over de financiele gevolgen.

Kinderopvangtoeslag

In de meeste gevallen kan er kinderopvangtoeslag aangevraagd worden, kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van het inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Er kan een proefberekening gemaakt worden op www.toeslagen.nl.

 

Voorbeeld maandtarief na aftrek kinderopvangtoeslag 2021

Dagopvang 1 hele dag, 51 weken per jaar, 10.5 uren per dag

Belastingteruggave 1ste kind

Bruto maandtarief Netto maandtarief
Bij een inkomen van € 30.000,00 92.6 % € 370,43 € 27,41
Bij een inkomen van € 50.000,00 83.3 % € 370,43 € 61,86
Bij een inkomen van € 100.000,00 51.6 % € 370,43 € 179,29