Klachtenprodedure

U maakt als ouder/verzorger gebruik van Kinderopvang Het Beertje.

De pedagogisch medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens de gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent of klachten heeft, zijn de pedagogisch medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.

Kinderopvang Het Beertje heeft een klachtencommissie. Deze bestaat uit drie commissieleden. Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand Interne klachtenprocedure.pdfInterne klachtenprocedure.pdfInterne klachtenprocedure 2018-06-25 11:59