Ons team

Een goede sfeer is een belangrijke pijler binnen Kinderopvang Het Beertje. Het moet voor zowel het kind als de ouder goed voelen om bij ons te zijn. In een fijne, gemoedelijke omgeving kan een kind zichzelf zijn en zich daardoor goed ontwikkelen. Door humor te gebruiken en met elkaar te lachen proberen we er elke dag weer voor te zorgen dat u en uw kind met een lach op het gezicht naar huis gaan.

Bij Het Beertje en de Speel-leerschool werken uitsluitend gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Ze zijn MBO/HBO geschoold en hebben ruime ervaring in de kinderopvang. Allen zijn VVE-geschoold en zijn in het bezit van een kinder EHBO-diploma.