De oudercommissie

Onze oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders van Het Beertje en adviseert de directie ten aanzien van kwaliteit. De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de veiligheid, gezondheid en spel- en ontwikkelingsactiviteiten. De oudercommissie komt eens in de drie maanden bijeen en heeft overleg met de directie. U als ouder ontvangt van deze vergaderingen een notulen per mail.
De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Kinderopvang Het Beertje gevoerd wordt door adviezen te geven. Per locatie zijn er ouders vertegenwoordigd voor zowel de Dagopvang, Buitenschoolse Opvang als voor de Speel-leerschool Beren Eigen Wijs.

Dagopvang Geffen

Naam
Marielle Wingens
Eva Goth
Marleen van den Broek

Dagopvang Heesch

Naam
Kristel Hoezen       
 Tera Uijtdewilligen
 Bianca Gerritsen

BSO Geffen

Naam
Bianca van der Borgh
Angelo van der Sijpt

 

BSO Heesch

Naam
Birgitte Verhees     
Ingrid van de Bos
 vacature

 

Speel-leerschool

Naam       
Tamara Heesakkers      

Maud van den Berg

Sanne van Uden