Pedagogisch beleid

De kinderopvang wordt, naast het gezin en de school, tegenwoordig als een belangrijk pedagogisch milieu beschouwd, omdat steeds meer kinderen een deel van hun dagen in de kinderopvang doorbrengen. Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
Ouders voeden hun kinderen op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van deze taak leggen zij echter neer bij anderen, bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner ,moet daarom duidelijk zijn hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het pedagogisch
beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen.

Elke locatie heeft daarnaast een pedagogisch werkplan. In het werkplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerksters hun kerntaak
vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan verhoudt zich tot het pedagogisch werkplan, als een productomschrijving tot de praktische handleiding.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Sport en Zo.pdfPedagogisch werkplan BSO Sport & Zo  2018-02-12 23:58
Bewaar het bestand pedagogisch werkplan VSO en BSO Geffen.pdfPedagogisch werkplan VSO en BSO Geffen  2019-02-06 21:50
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan dagopvang Heesch.pdfPedagogisch werkplan dagopvang Heesch  2019-02-04 13:06
Bewaar het bestand Pedagogisch beleidsplan 2018.pdfPedagogisch beleidsplan 2018.pdfPedagogisch beleidsplan 2018-02-01 18:47
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Geffen 2019.pdfPedagogisch werkplan Dagopvang Geffen  2019-02-03 22:51
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Speel-leerschool 2019.pdfPedagogisch werkplan Speel-leerschool Beren Eigen Wijs  2019-02-03 22:52