Pedagogisch beleid

De kinderopvang wordt, naast het gezin en de school, tegenwoordig als een belangrijk pedagogisch milieu beschouwd, omdat steeds meer kinderen een deel van hun dagen in de kinderopvang doorbrengen. Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
Ouders voeden hun kinderen op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van deze taak leggen zij echter neer bij anderen, bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner ,moet daarom duidelijk zijn hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het pedagogisch
beleidsplan is een plan voor lange termijn en beschrijft in grote lijnen wat we doen met de kinderen, hoe we dat doen en waarom we dat zo doen.

Elke locatie heeft daarnaast een pedagogisch werkplan. In het werkplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerksters hun kerntaak
vervullen, omschreven. Het pedagogisch beleidsplan verhoudt zich tot het pedagogisch werkplan, als een productomschrijving tot de praktische handleiding.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand voedselbeleid Het Beertje.pdfVoedselbeleid Kinderopvang Het Beertje  2021-06-09 13:42
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Geffen 2024.pdfDagopvang GeffenInspectierapport dagopvang Geffen12024-03-28 10:55
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan 2023 Heesch.pdfDagopvang HeeschInspectierapport Dagopvang Heesch22024-03-28 11:08
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan BSO Heesterseweg2024.pdfBSO GeffenInspectierapport BSO Geffen32024-03-28 11:09
Bewaar het bestand Pedagogisch Werkplan Heesch 2023.pdfSportieve buitenschoolse opvang HeeschInspectierapport BSO Sport & Zo42024-03-28 11:11
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan sportklas 2023.pdfSportklas GeffenInspectierapport Sportklas 62024-03-28 11:17
Bewaar het bestand Pedagogisch werkplan Speel-leerschool 2023.pdfSpeel-leerschool Beren EigenwijsInspectierapport Speel-leerschool72024-03-28 11:13
Bewaar het bestand Pedagogisch Beleidsplan 2020.pdfPedagogisch Beleidsplan 2021 82024-03-28 11:17