Inspectierapporten

Jaarlijks vindt er bij Kinderopvang Het Beertje een GGD inspectie plaats in opdracht van de Gemeente Bernheze en de Gemeente Oss. Elke opvangsoort, dagopvang, BSO of de speel-leerschool krijgt een eigen inspectie. Deze inspectie is bedoeld om na te gaan of onze voorziening voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Het GGD inspectierapport ligt op locatie ter inzage voor de ouders, maar is tevens ook op de website te vinden.

Bijlagen:
BestandBeschrijvingNr.Laatst gewijzigd
Bewaar het bestand InspectierapportdagopvangGeffen.pdfDagopvang GeffenInspectierapport dagopvang Geffen12024-04-18 09:34
Bewaar het bestand Inspectierapport_dagopvangHeesch.pdfDagopvang HeeschInspectierapport Dagopvang Heesch22024-01-15 16:32
Bewaar het bestand InspectieBSOGeffen.pdfBSO GeffenInspectierapport BSO Geffen32024-04-22 13:19
Bewaar het bestand Inspectierapport_SportieveBSOHeesch.pdfSportieve buitenschoolse opvang HeeschInspectierapport BSO Sport & Zo42024-01-15 16:33
Bewaar het bestand 231204 JO bso het Beertje Kloosterstraat (def).pdfSportklas GeffenInspectierapport Sportklas 52024-01-15 16:34
Bewaar het bestand Inspectierapport_speel-leerschool.pdfSpeel-leerschool Beren EigenwijsInspectierapport Speel-leerschool62024-01-15 16:33
Bewaar het bestand Inspectierapport_ID481544_20-02-24.pdfBSO Buiten & ZoInspectierapport BSO Sport & Zo82024-02-20 11:05